Pin Laptop Dell 7440

850.000 680.000

  • Thời gian sử dụng pin cho 1 lần sạc đầy: 2h-3h
  • Capacity: 47WH / 45WH
  • Voltage: 7.4V / 7.2V
  • Battery Type: Li-ion
  • Pin thay thế mới mua bạn cần thực hiện chu kỳ sạc đầy 100% – xả cạn tới 20% ở 3 lần đầu.